Nové trendy v oblasti fotovoltaiky

fotovoltaika na rodinném domě

Rok 2016 přinesl v legislativě dlouho očekávané změny, které umožňují připojování nových fotovoltaických elektráren do sítě ve zjednodušené formě.

fotovoltaické panely na rodinném domě

Tyto změny se týkají výroben v kategorii tzv. mikrozdrojů, tedy výroben s maximálním výkonem do 10 kWp. Díky tomuto zjednodušení již nebude po provozovateli požadována licence na výrobu elektřiny. Tato licence byla velkou administrativní zátěží. Souběžně s touto změnou byla zahájena nová etapa projektu Zelená úsporám, která se poprvé týká i fotovoltaických systémů, a to jak síťových (které ovšem vyžadují určitou formu regulace), tak i systémů využívajících bateriová úložiště nebo systémů určených k ohřevu vody a nepřipojených do distribuční soustavy. Díky této podpoře může být zajímavé z hlediska úspory spotřeby elektřiny ze sítě pořízení fotovoltaiky pro rodinný dům nebo firmu. Dále byly vydané nové podmínky provozování fotovoltaických elektráren. Tyto podmínky vyžadují co největší využití vlastní vyrobené energie a zabraňují v co největší míře přetokům elektřiny do distribuční soustavy. Požadují tedy jistou formu akumulace elektřiny v objektu, a to buď do vody, nebo do baterií.

Podporované typy systémů:

podporované typy FVE systémů

V souvislosti s těmito změnami se firmy na trhu snaží poskytnout kompletní sortiment pro montáž nebo servis fotovoltaických systémů, a to od fotovoltaických modulů, síťových a hybridních střídačů, přes montážní systémy až po produkty k optimalizaci výkonu a spotřeby. Firmy jako ELKOV energy vám v případě využití montáže jakéhokoliv jejich dotovaného systému vyřídí dotaci pro vaši instalaci.

Síťové a hybridní střídače Fronius

Tyto výrobky jsou plně kompatibilní s požadavky provozovatelů distribučních soustav, umožňují například řízení výrobny za pomoci činného a jalového výkonu. To je potřebné z hlediska kooperace výrobny s distribuční soustavou a zabraňuje nárazovým výkyvům v době, kdy může být distribuční sít přetížena.

Fronius Symo

Řada beztransformátorových síťových střídačů pro aplikace s výkonem od 3 do 20 kW. Střídač obsahuje 2MPPT trackery a pracuje s velkým rozsahem vstupního napětí. Tím zajišťuje maximální flexibilitu při návrhu systému.

Fronius Hybrid

Třífázový síťový/hybridní střídač ve 3kW, 4kW a 5kW variantách, který mimo paralelní provoz se sítí dokáže využívat i bateriové pole Fronius nebo Tesla, a zajistit tak maximální využití vyrobené energie i nouzový provoz při výpadku sítě.

Síťové a hybridní střídače Fronius

Je dnes možné připojit novou síťovou elektrárnu?

Ano, možné to je. Je ovšem potřeba zajistit minimální přetok do sítě a to přes hlavní překážku, kterou je fázové měření. První způsob je řízení spotřeby vyrobené elektřiny v objektu, například přes zařízení wattrouter, které ukládá přebytky do teplé vody. Tento způsob ovšem nedokáže plně zabránit přetokům do sítě, ale pouze je zmenšuje.

Druhý způsob je omezování výkonu elektrické energie na každé fázi zvlášť. Díky tomu je možné minimalizovat přetoky do sítě i po nahřátí TUV a podobně. Tohoto bohužel není schopen žádný střídač samostatně z důvodu ojedinělého způsobu měření přetoků, které není součtové nýbrž fázové, proto je potřeba osadit střídače Fronius nadřazeným zařízením, které se stará o regulaci přetoků na fázové úrovní za pomocí regulace výkonu střídače. O tuto funkci se stará například jednotka SPM1 od společnosti Irido.

Fotovoltaický ohřev vody

ELKOV elektro vám nově nabízí úsporné řešení ohřevu teplé vody s využitím fotovoltaických panelů a řízeného ohřevu ze sítě s použitím fotovoltaického regulátoru Kerberos. ELKOV elektro nabízí kompletní sortiment pro tento systém, který si můžete nakonfigurovat dle svých požadavků.

fotovoltaický ohřev vody

Výhody fotovoltaického ohřevu:

  1. Efektivita – Solární systém Kerberos zajišťuje maximální využití energie z fotovoltaických panelů za pomocí regulátoru MPPT a minimalizuje spotřebu energie ze sítě.
  2. Bezúdržbovost – Systém neobsahuje žádná čerpadla ani teplonosné směsi, které bývají problémovými částmi fototermických systémů (například při přehřátí).
  3. Nízké pořizovací náklady – Oproti fototermice nejsou potřeba žádné speciální výměníky či drahé rozvody, u fotovoltaického ohřevu je potřeba vést od panelů pouze dva solární kabely k regulátoru propojenému se standardním elektrickým bojlerem.
  4. Snadná montáž – Montáž tohoto systému je opravdu snadná a s naší případnou pomocí a konzultací by ji měl zvládnout každý v oboru silnoproudu. V případě zájmu jsme schopni poskytnout celou instalaci na klíč.
  5. Možnost dotace – Na tento systém se vztahuje dotační program Zelená úsporám. V případě instalace naší firmou jsme schopni tyto dotace zařídit.

Zdroj: ELKOV elektro

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude nikdy zveřejněna.


*