Dotace na vybudování bezbariérového bytu

Neumožňuje vám váš zdravotní stav nebo vašich blízkých bezpečný pohyb po bytě? A víte, že na přestavby bytu či domu pro osobu zdravotně postiženou můžete získat od státu podporu? Podle zákona 182/1991 Sb. má každý invalidní občan právo získat příspěvek na úpravu bytu a také příspěvek na jednorázové opatření zvláštních pomůcek (dle §33). Týká se to nejen stavebních úprav, ale také třeba světelné signalizace pro neslyšící nebo polohovacích lůžek pro seniory.

Kdo může získat příspěvek?

Příspěvek na úpravu bytu může získat každý, kdo je po úrazu, nemoci či kvůli vrozené invalidní vadě. Jedná se to také seniory, kteří kvůli svému věku již nemohou aktivně fungovat a potřebují jakkoli upravit byt na bezbariérový. Hlavní podmínka je, že dotyčný musí v daném bytě bydlet trvale, takže příspěvek nelze využít na úpravu chaty, kam si jezdí odpočinout.

Výše příspěvku

Při stanovení výše dotace se berou v úvahu příjmy a majetková situace dotyčného a jeho rodiny. Dávka může být poskytnuta až do výše 70 procent prokázaných nákladů za úpravy, takže si pečlivě schovávejte účtenky a faktury. Ovšem nejvýše může činit 50 000 Kč a při instalování výtahu až 100 000 Kč.

O příspěvek si můžete zažádat na místně příslušné správě sociální zabezpečení. Konkrétní adresu najdete na www.cssz.cz.

Co se považuje za úpravu bytu?

  • Úprava přístupu do domu, garáže, k výtahu včetně schodů, k oknům a na balkón,
  • úprava povrchu podlahy, ovládacích prvků domovní a bytové elektroinstalace nebo kuchyňské linky,
  • rozšíření a úprava dveří,
  • odstranění prahů,
  • přizpůsobení koupelny a záchodu včetně vybavení vhodným sanitárním zařízením a lehce ovladatelnými bateriemi,
  • instalace potřebné zvukové nebo světelné signalizace (u neslyšících),
  • zavedení vhodného vytápění,
  • vybudování telefonního vedení,
  • stavební úpravy spojené s instalací výtahu.

Rozsah úprav bytu se přitom posuzuje podle závažnosti a druhu zdravotního postižení dotyčného.

Pozor při prodeji nemovitosti

Pokud vám byl příspěvek na úpravu uznán a byt během 10 let prodáte, musíte vrátit státu poskytnutou dávku nebo její podstatnou část. Po 10 letech tato podmínka zaniká.

Zdroj foto: Garaventalift

1 Komentář

  1. Mám amputovanou levou nohu mám nárok na úpravu bytu rozšíření dveří úprava koupelny rod dům jsem přepsal na syna mám v něm doživotní bydleni

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude nikdy zveřejněna.


*